Fotbal - přírodní tráva

Budujeme fotbalová hřiště pro všechny soutěže i pro prvoligové stadiony, kde musí být nainstalován topný rošt. 

 

Výstavba

Vybudování hřiště či stadionu zahrnuje přípravu základu plochy, tj. odstranění původního povchu, srovnání. Dále se instaluje závlahový systém a vytváří hloubkové drenáže, rovnají filtrační vrstvy, případně se instaluje topný rošt. Na povrch se naváží vegetační vrstvy, které dle požadavků investora mohou obsahovat vlákna fibresand. Takto připravená plocha je vyseta nebo se položí travní koberce. Nově vyseté hřiště je nutné pravidelně zavlažovat a už 14 dní od výsevu býváhřiště zelené.

Plochu hřiště rovnáme pomocí strojů, které jsou vybaveny laserovými gradery s přesností na 5 mm.  Na výsev používáme kvalitní osivo nebo je položen travní koberec.

KORO systém

Při rekonstrukci travnatých ploch používáme KORO systém. Jedná se o jedinečnou technologii odfrézování vrchní travnaté vrstvy, která z porostu odstraní především problematickou lipnici roční. Odstraňovaná vrstva je zároveň nakládána a odvážena ze hřiště. Plocha je tak dříve připravena pro další kroky rekonstrukce. 

Technologie Fibresand

Jedná se o vlákny vyztužený substrát, který obsahuje směs písku, organického materiálu a polypropylenových  vláken. Povrch je pak stabilní za každého počasí, nedochází k vykopnutí drnů, nezůstává stojatá voda ani po silných deštích a je odolný proti hnilobě. Vlákna stabilizují propustnou vrstvu písku a přináší odolnost zhutnění. Další výhodou je příprava směsi dle specifických požadavků. Vzhledem k vyšší ceně používáme tuto technologii většino na základě dohody a požadavků investora.