Regenerace - přírodní tráva

Regenerace a údržba travnatých hřišť
Vybudováním kvalitního travnatého povrchu začíná jeho několikaletá pravidelná a odborná péče. Životnost trávníku je prodlužována jeho pravidelnou údržbou, která se provádí pravidelně a opakovaně v periodách několika dnů, maximálně týdnů. Pro dobrý růst trávníku je nutné dodávat i výživu a hnojení. Po delší době je však nutné provést regeneraci celého trávníku. Laicky řečeno, trávník se musí čas od času zbavit plsti a starých, odumřelých rostlin a provzdušnit nejen na povrchu, ale i hloubkově tak, aby se ke kořenům lépe dostávaly živiny. 

 

Mezi základní prvky regenerace patří aerifikace, vertikutace, hloubkové provzdušnění, pískování a dosev. 
Každoročně  připravujeme trávníky na zimu, kdy aplikujeme postřiky proti plísni. Na jaře se dle potřeby  a provádíme provzdušnění vertidrainem.

Naši činnost jsme rozšířili i o údržbu travnatých ploch, kdy využíváme
•    kvalitní trávníkové substráty
•    upravená NPK hnojiva
•    dlouhodobě působící hnojiva
•    selektivní a totální herbicidy
•    fungicidy, podpůrné prostředky
•    univerzální trávníkové koberce
•    trávníkové koberce pro sport
Rovněž sestavujeme plán hnojení.