Regenerace - přírodní tráva

Regenerace a údržba travnatých hřišť
Vybudováním kvalitního travnatého povrchu začíná jeho několikaletá pravidelná a odborná péče. Životnost trávníku je prodlužována jeho pravidelnou údržbou, která se provádí pravidelně a opakovaně v periodách několika dnů, maximálně týdnů. Pro dobrý růst trávníku je nutné dodávat i výživu a hnojení. Po delší době je však nutné provést regeneraci celého trávníku. To znamená, že se trávník musí zbavit plsti a starých, odumřelých rostlin a provzdušnit nejen na povrchu, ale i hloubkově tak, aby se ke kořenům lépe dostávaly živiny. 

Mezi základní prvky regenerace patří aerifikace, vertikutace, hloubkové provzdušnění, pískování a dosev. 
Každoročně  připravujeme trávníky na zimu, kdy aplikujeme postřiky proti plísni. Na jaře se dle potřeby  a provádíme provzdušnění vertidrainem.

Naši činnost jsme rozšířili i o údržbu travnatých ploch, kdy využíváme

  • kvalitní trávníkové substráty
  • upravená NPK hnojiva
  • dlouhodobě působící hnojiva
  • selektivní a totální herbicidy
  • fungicidy, podpůrné prostředky
  • čistě přírodní pomocné rostlinné přípravky a směsné extrakty 
  • univerzální trávníkové koberce
  • trávníkové koberce pro sport

Rovněž sestavujeme plán hnojení.