Sportovní vybavení

Kromě samotných sportovních ploch vytváříme i bezprostřední okolí. Rovněž instalujeme vybavení, které ke sportovišti patří. 

Vybavení:
•    branky
•    praporky
•    střídačky
•    ochranné sítě
•    sítě a sloupky pro odpovídající druh sportu


Osvětlení a světelné tabule
Montujeme také osvětlení, které pak výrazně prodlužuje dobu využití hřiště. Dle požadavků zákazníka instalujeme i informační světelné tabule.


Okolí sportovních ploch:
•    oplocení
•    zámková dlažba
•    opěrné zdi
•    tréninkové zdi (tenis)