Údržba a servis umělých povrchů


Pro zachování požadovaných vlastností povrchu zejména fotbalových hřišť (podobnost s přírodní trávou, určitý stupeň absorpce nárazu, vodopropustnost) je potřeba provádět údržbu a servis. 

 

 

Jedná se o vyčištění plochy, vyčištění granulátu, provzdušnění, dekomprese plochy, doplnění granulátu, kartáčování a česání vláken plochy. V zimních měsících provádíme i úklid sněhu, umožňujeme tak maximálně využít sportovní plochy po celý rok.

Celý servis obnáší
•    vyčištění plochy
•    vyčištění granulátového vsypu speciálním strojem Verti-Air
•    provzdušnění a dekomprese plochy 
•    v případě potřeby doplnění granulátu (proti úhradě)
•    překartáčování celé plochy rotačním kartáčem
•    kartáčování a učesání plochy trojúhelníkovým kartáčem