Sportovní vybavení

Kromě samotných sportovních ploch vytváříme i bezprostřední okolí. Rovněž instalujeme vybavení, které ke sportovišti patří. 

Regenerace - přírodní tráva

Regenerace a údržba travnatých hřišť
Vybudováním kvalitního travnatého povrchu začíná jeho několikaletá pravidelná a odborná péče. Životnost trávníku je prodlužována jeho pravidelnou údržbou, která se provádí pravidelně a opakovaně v periodách několika dnů, maximálně týdnů. Pro dobrý růst trávníku je nutné dodávat i výživu a hnojení. Po delší době je však nutné provést regeneraci celého trávníku. To znamená, že se trávník musí zbavit plsti a starých, odumřelých rostlin a provzdušnit nejen na povrchu, ale i hloubkově tak, aby se ke kořenům lépe dostávaly živiny. 

Závlahové systémy

Pravidelné zavlažování přírodních trávníků, regenerace a údržba jsou důležité podmínky pro dosažení a zachování jejich kvality.

Údržba a servis umělých povrchů


Pro zachování požadovaných vlastností povrchu zejména fotbalových hřišť (podobnost s přírodní trávou, určitý stupeň absorpce nárazu, vodopropustnost) je potřeba provádět údržbu a servis. 

 

Ostatní služby

V rámci ostatních služeb nabízíme dodání a instalaci sportovního vybavení, regeneraci a servis přírodních i umělých trávníků, dodání travních směsí a hnojiv a činnost projektanta.